JClic: Els mitjans de transpor MEMORY MEMORY MEMORY MEMORY TERRESTRES TERRESTRES PROJECTE PROJECTE MEMORY MEMORY PARTS DEL COTXE PARTS DEL COTXE AQUÀTICS AQUÀTICS