Per afegir blocs al PLE
Tecn.Dig. para transformar Edublocs consulta alumno en blockchain