UsosTIC 2021-2022 Maak kennis met Google Drive: Google Scholar Google Scholar Traductor català / valencià - Traductor català / valencià - Diccionario de sinónimos y ant Centre de Recursos per a l'Apr Sci-Hub DeepL Translate: The world's m Bitly Mendeley - Reference Managemen
YouTube Twitter Canva Animaker, Make Animated Videos Animaker, Make Animated Videos Storyset | Customize, animate WhatsApp Web Genially, la herramienta para Kahoot! Prezi

Gestió assignatura d'Usos, límits i possibilitats de les TIC

Este webmix forma parte de una actividad 21 para la assignatura de Usos, posibilidades y límites de las TIC. Autora: Sonia Morales Artola

Followers:

0