Βρες τις συσκευές του υπολογ... Το υλικό του υπολογιστή Οι συσκευές του υπολογιστή -... Συσκευές Εισόδου-Εξόδου - Εκ... Μέρη Η/Υ Ο Η/Υ μας (Β) - Teaching res... Παίζω με τα περιφερειακά Η/Υ Εισόδου-Εξόδου - Quiz Βρες το μονοπάτι με τις συσκ... Σταυρόλεξο (Hardware) Ο Η/Υ μας Pacman Φτιάξε τον υπολογιστή Σύνθεση: Ο υπολογιστής μου Παιχνίδι μνήμης HY Παιχνίδι μνήμης HY (ονομασίε... Μνήμη: προσωπικοί υπολογιστές Μνήμη προσωπικοί υπολογιστές... Παιχνίδι μνήμης για τους H/Y Μοτίβο με υπολογιστές Υλικό υπολογιστή Γράφω: Συσκευές του υπολογισ... Γράφω κεφαλαία: Συσκευές Η/Υ Γράφω: Προσωπικοί υπολογιστές
Ποια συσκευή είναι; Ντόμινο: Συσκευές ηλεκτρονικ... Βρες τις συσκευές του Η/Υ Συσκευές Εισόδου - Εξόδου ΠΕ Κρυπτόλεξο Υλικό Η/Υ Παίζω με το εσωτερικό του Η/Υ Μαθαίνω το υλικό του Η/Υ Χρήση συσκευών Συσκευές Εισόδου - Εξόδου qu... Αποθηκευτικά μέσα Αντιστοίχι... Εννοιολογικός Χάρτης: Μονάδες Kατηγορίες μέσων αποθήκευσης Αποθηκευτικά Μέσα Χωρητικότητες Μητρική Κάρτα Βρες τον impostor Εννοιολογικός Χάρτης: Είδη Η... Εννοιολογικός χάρτης: Η/Υ Εννοιολογικός Χάρτης: Υλικό Ελεύθερο Λογισμικό Μαθήματα ΤΠΕ ΤΠΕ - Παιχνίδια και άλλα